Image
Top
Navigation

Earth Overshoot Day steeds vroeger

In 2040 hebben we 2 aardbollen nodig om te produceren wat mensen nodig hebben.

Het huidige consumptietempo, de bevolkingsgroei en de belasting van het milieu die daarmee gepaard gaat, zijn niet langer houdbaar. In 2013 hebben mensen op 20 augustus meer verbruikt dan de aarde kan produceren in een heel jaar. Ieder jaar valt deze datum (Earth Overshoot Day) 3 dagen eerder in het jaar.

De toename van het verbruik van hulpbronnen is groter dan het effect van en productiviteits– verhogingen en milieumaatregelen. Dit effect wordt versterkt door de snelle industriële ontwikkeling van landen, zoals China en India.

Het risico op uitputting en vervuiling, veroorzaakt door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vormt een steeds grotere bedreiging voor onze aarde. We moeten verstandig en zuinig omgaan met de niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, zoals olie en mineralen. Maar ook met de zgn. hernieuwbare hulpbronnen, zoals landbouwgrond. Want ook vruchtbare landbouwgrond wordt snel een schaarse hulpbron.