Image
Top
Navigation

Onze LCA-methode

De basis van onze aanpak is om de milieu-impact van verpakkingsmaterialen en disposables te bepalen gedurende de gehele levenscyclus van een product. In de afgelopen jaren is daarom gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘LCA-methode’. Deze LCA-methode bepaalt op basis van 19 milieu-impactfactoren de milieu-impact van producten en is ontwikkeld volgens ISO-richtlijnen.

Om de milieu-impact vast te kunnen stellen moet je eerst exact weten uit welke materialen een product is samengesteld. Een verpakking of disposable bestaat immers vaak uit meerdere materialen. Zonder deze kennis is het gebruik van een LCA-methode zinloos. De daarvoor benodigde analyses doen we in ons onderzoekscentrum. We gebruiken daar laboratorium-apparatuur en er werken uitstekend opgeleide mensen.

Bright---LCA-cirkel-kl

Aan de hand van deze product- en materiaalanalyse kunnen we onze LCA-methode toepassen. LCA is de afkorting voor ‘Life Cycle Assessment’, in het Nederlands ‘Levenscyclusanalyse’. Onze LCA-methode kijkt dus naar de gehele levenscyclus van een product. Deze levenscyclus bestaat uit:

  • De winning grondstoffen
  • De bewerking van grondstoffen
  • De productie
  • Alle transportbewegingen van het product tijdens de levenscyclus
  • Het afvalmanagement (de ‘End-of’Life’ fase, dat onder andere recycling of verbranding kan inhouden)

In onze LCA-methode wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe data en kennis:

  • De uitkomsten van onze analyses
  • Academische en nationale datasets. Zo gebruiken wij ‘CES’ (Cambridge University Engineering Selector) en de Zwitserse nationale dataset ‘Ecoinvent’
  • Onze kennis van producten en materialen

De eco-innovatie van Paardekooper Group is ‘LCA-gedreven’. Neem je niet de gehele levenscyclus in aanmerking, dan is het onnauwkeurig en unfair om uitspraken te doen over de mate van milieu-impact. Je kunt dus niet simpelweg stellen dat bijvoorbeeld papier of kunststof meer of minder schadelijk is. Het enige goede antwoord is om eerst het product en de materialen waaruit het bestaat te analyseren, om vervolgens de LCA-methode te hanteren en de impact op het milieu te  berekenen.