Image
Top
Navigation

Eco Rating®

Eco Rating®
Om onze klanten en consumenten inzicht te geven in de mate van milieu-impact hebben wij een ratingsysteem ontwikkeld. Hierin wordt de milieu-impact uitgedrukt in sterren op een schaal van 0 tot 5 sterren. Naarmate een product meer sterren heeft, is de milieu-impact geringer.

Drukwerk

De eerste stap hiertoe is een categorie-indeling. Hierin wordt bepaald welke producten redelijkerwijs meegenomen worden in de analyse. De criteria worden bepaald door de functionaliteit van het product.

De tweede stap is om zoveel mogelijk producten uit de markt te halen, die in de betreffende categorie thuis horen. Deze producten worden in geanalyseerd en vervolgens wordt onze LCA-methode losgelaten op de diverse producten. We kunnen ze dan aan de hand van de output onderling vergelijken qua milieu-impact.

De gemiddelde milieu-impact van alle analyses krijgt 2,5 ster. Producten scoren meer of minder sterren, wanneer ze op één of meer van de milieu-impactfactoren beter of slechter scoren dan het gemiddelde in de productcategorie.

Minimaal 3 sterren voor Bright®

Onder Bright® zullen uitsluitend producten komen, die volgens de Eco Rating® minimaal 3 sterren verdienen. Dat maakt Bright® aantoonbaar minder milieubelastend. Op de verpakking van Bright® staat altijd een QR-code, die linkt naar een website waarop per productcategorie de resultaten voor alle 19 milieu-impactfactoren in detail te zien zijn. Door te kiezen voor Bright® kiest u voor producten, die écht bijdragen aan een lagere milieubelasting. Doe mee. Think Bright !