Image
Top
Navigation

19 milieu-impactfactoren


Climate Change
Klimaatverandering

De mate waarin het product van invloed is op Climate Change (CO2e) tijdens de levenscyclus van het product

Energy CED Fossil
Totaal energieverbruik

De mate waarin het product bijdraagt aan energieverbruik Energy CED Total (MJ-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Energy CED Nuclear
Nucleair energieverbruik

De mate waarin het product bijdraagt aan energieverbruik Energy CED Nuclear (MJ-eq.)  tijdens de levenscyclus van het product

Water
Waterverbruik
De mate waarin het product bijdraagt aan waterverbruik (liter) tijdens de levenscyclus van het product

PH
Verzuring

Mate waarin het product bijdraagt aan verzuring pH (kg SO2-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Eutro
Overbemesting fosfaat

De mate waarin het product bijdraagt aan overbemesting van (landbouw-) grond Eutro (kg PO4-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Eutro (KgNOxEQ)
Overbemesting stikstof

De mate waarin het product bijdraagt aan overbemesting voor grondstoffen Eutro (kg NOx-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

O3-Dep
Aantasting ozonlaag

De mate waarin het product bijdraagt aan aantasting van de ozonlaag O3-Depl. (kg CFC-11-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Smog High
Stadssmog
De mate waarin het product bijdraagt aan Smog High (kg ethylene-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Smog Low
Plattelandssmog

De mate waarin het product bijdraagt aan Smog Low (kg ethylene-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Human Toxicity
Schadelijkheid voor mens

De mate waarin het product bijdraagt aan Human Toxicity (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Lonsing Radiation
Straling

De mate waarin het product bijdraagt aan Ionising Radiation (DALYs) tijdens de levenscyclus van het product

Terrestrial Toxicity
Bodemvervuiling

De mate waarin het product bijdraagt aan Terrestrial Toxicity (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Fresh Aq Tox
Zoetwatervervuiling
De mate waarin het product bijdraagt aan Fresh Aq Tox (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Mar Aq Tox
Zeewatervervuiling

De mate waarin het product bijdraagt aan Mar Aq Tox (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Freshwater Sed Tox
Zoetwaterbodemvervuiling

De mate waarin het product bijdraagt aan Freshwater Sed Tox (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Marine Sed Tox
Zeewaterbodemvervuiling

De mate waarin het product bijdraagt aan Marine Sed Tox (kg 1,4-DCB-eq.) tijdens de levenscyclus van het product

Basis CMYK
Landgebruik

De mate waarin het product bijdraagt aan gebruik van landbouwgrond (m2a) tijdens de levenscyclus van het product

Smog Low
Uitputting Grondstoffen

De mate waarin het product bijdraagt aan de uitputting van Abiotic Resources (kg antimony-eq.) tijdens de levenscyclus van het product