Image
Top
Navigation

Waarom is Bright® minder milieubelastend?

Fabrikanten en retailers hebben samen de kracht én verantwoordelijkheid om consumptiepatronen te beïnvloeden. Door producten aan te bieden die aantoonbaar minder milieubelastend zijn! En door consumenten hierover te informeren en te overtuigen deze producten te kiezen!

Onder Bright® zullen uitsluitend producten komen, die volgens de Eco Rating® minimaal 3 sterren verdienen. 2½ ster staat voor de gemiddelde milieu-impact van de producten in de productcategorie. Daarmee zijn Bright® producten aantoonbaar minder milieubelastend.

Bright bewezen beter

Waarom is dit aantoonbaar?

Aan ieder product van Bright® wordt een Eco Rating® gekoppeld. Deze Eco Rating®, uitgedrukt in sterren op een schaal van 0 tot 5, is gebaseerd op de LCA-methode van Paardekooper Group.

De LCA-methode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers en met Natuur & Milieu. Met de LCA-methode kan cijfermatig worden nauwkeurig onderbouwd wat de milieu-impact is van het product. Naarmate een product meer sterren heeft, is de milieu-impact geringer.

Op alle verpakkingen van Bright® wordt een QR-code geplaatst. Deze linkt naar een webpagina waarop op een heldere wijze wordt getoond hoe het product scoort op alle 19 milieu-impactfactoren, afgezet t.o.v. het gemiddelde in de productcategorie.

“Het is absoluut noodzakelijk om consumenten optimaal te ondersteunen bij het maken van duurzame keuzes. Alleen dan neemt de vraag naar duurzame producten toe.”
(Bron: SER)