Image
Top
Navigation

Consider the world

Bright® thinkers consider the world

Er zijn heel wat merken en producten op de markt, die claimen beter te zijn voor het milieu dan anderen. In veel gevallen wordt hiervoor slechts één of enkele aspecten, die het milieu belasten, in ogenschouw genomen. Zoals bijvoorbeeld de recyclebaarheid van een product, of het gebruik van biologisch materiaal voor de productie. Maar:

plaatje

Bright® gelooft dat een milieuclaim alleen waardevol is, wanneer zo veel mogelijk aspecten die het milieu belasten gedurende de gehele levenscyclus van een product in de berekening van de milieu-impact worden meegenomen.

Daarom heeft PACOMBI GROUP in de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met wetenschappers en Natuur & Milieu, gewerkt aan de ontwikkeling van een Life Cycle Assessment (LCA-)methode, waarin de milieu-impact van maar liefst 19 milieu-impactfactoren wordt meegewogen.

Om onze klanten en consumenten inzicht te geven in de mate van milieu-impact is vervolgens een ratingsysteem ontwikkeld, de Eco Rating®. Onder Bright® zullen uitsluitend producten komen, die volgens de Eco Rating® minimaal 3 sterren verdienen. Dat maakt Bright® aantoonbaar minder milieubelastend.