Image
Top
Navigation

Minimaal 3 sterren

Drukwerk

Onder Bright® zullen uitsluitend producten komen, die volgens de Eco Rating® minimaal 3 sterren verdienen. Dat maakt Bright® aantoonbaar minder milieubelastend. Op de verpakking van Bright® staat altijd een QR-code, die linkt naar een webpagina waarop per productcategorie de meetresultaten voor alle 19 milieu-impactfactoren in detail te zien zijn. Door te kiezen voor Bright® kiest u voor producten, die écht bijdragen aan de vermindering van milieu-impact. Doe mee. Think Bright®!